ทางเว็บไซต์ของเรา มี youtube การท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่โดยบังเอิญ จึงจะอยากจะให้ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวหาดใหญ่ รู้แหล่งท่องเที่ยวคราวๆ ถึงแม้ว่าไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็สามารถช่วยคุณได้คะ

คลิปที่ 1 เป็น ผลงาน Thesis ของ ม.วลัยลักษณ์ หากกลุ่มท่องเที่ยวธุรกิจ ขอเรื่องผลงานไปพรีเซนต์ ต่อชาวต่างชาติ ทำให้ท่องเที่ยวหาดใหญ่ น่าจะรู้จักมากขึ้นคะ

verstion :: Eng

verstion :: Thai